LOCATIE

U wordt doorgelinked naar Google Maps

“Inrichtingstekening”

Tengevolge van de bestemmingswijziging middels het KGO beleid is er een verplichting ten aanzien van landschappelijke inrichting van het perceel. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld. Deze is als voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan.

“Ruimtelijk kwaliteitsplan”

Het ruimtelijke kwlaiteitsplan geeft een nadere uitleg en verantwoording van de landschappelijke inpassing. Dit plan is onlosmakelijk verbonden met het bestemmingsplan. De percelen dienen te worden ingericht overeenkomstg dit plan.

“Bestemmingsplan”

Momenteel loopt de bestemmingsplan-procedure voor beide kavels. Verkoop in dit stadium zal geschieden onder voorbehoud van verkrijging van een onherroepelijke bestemming ‘Wonen’. In het bestemmingsplan vind u o.a. informatie over maximum nokhoogte en goothoogte.
een intiatief van Regtervoort rentmeesters
Wonen op het Land
CONTACTINFORMATIE: Wonen op het Land Bezoekadres: Enterstraat 220A 7461 PE Rijssen G.J.(Jan) Harbers Mobiel: 06 - 30 35 52 68 Mail: jan.harbers@wonenophetland.nl
een intiatief van Regtervoort rentmeesters
Wonen op het Land

BESTEMMINGSPLAN

U wordt doorgelinked naar de website Ruimtelijke- plannen.nl

INRICHTINGSTEKENING

De inrichtingsschets opent in een nieuw tabblad.

RUIMTELIJK

KWALITEITSPLAN

Het plandocument opent in een nieuw tabblad.

Kavel 1

Perceels oppervlakte 4.100 m² Bouwmogelijkheden : Woning max. 1.000 m³ Bijgebouwen max. 100 m²
€ 389.000,- Vrij op naam

Kavel 2

Perceelsoppervlakte ca. 3.865 m² Bouwmogelijkheden : Woning max. 1.000 m³ Bijgebouwen max. 100 m²
€ 389.000,- Vrij op naam

INFORMATIE

Algemene informatie over de kavel en de omgeving
verkocht onder voorbehoud verkocht onder voorbehoud

LOCATIE

U wordt doorgelinked naar Google Maps
Alle rechten voorbehouden Wonen op het Land

“Bestemmingsplan”

Momenteel loopt de bestemmingsplan-procedure voor beide kavels. Verkoop in dit stadium zal geschieden onder voorbehoud van verkrijging van een onherroepelijke bestemming ‘Wonen’. In het bestemmingsplan vind u o.a. informatie over maximum nokhoogte en goothoogte.

“Inrichtingstekening”

Tengevolge van de bestemmingswijziging middels het KGO beleid is er een verplichting ten aanzien van landschappelijke inrichting van het perceel. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld. Deze is als voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan.

“Ruimtelijk kwaliteitsplan”

Het ruimtelijke kwlaiteitsplan geeft een nadere uitleg en verantwoording van de landschappelijke inpassing. Dit plan is onlosmakelijk verbonden met het bestemmingsplan. De percelen dienen te worden ingericht overeenkomstg dit plan.
CONTACTINFORMATIE: Wonen op het Land Bezoekadres: Enterstraat 220A 7461 PE Rijssen G.J.(Jan) Harbers Mobiel: 06 - 30 35 52 68 Mail: jan.harbers@wonenophetland.nl
een intiatief van Regtervoort rentmeesters
Wonen op het Land
een intiatief van Regtervoort rentmeesters
Wonen op het Land

BESTEMMINGSPLAN

U wordt doorgelinked naar de website Ruimtelijke- plannen.nl

INRICHTINGSTEKENING

De inrichtingsschets opent in een nieuw tabblad.

RUIMTELIJK

KWALITEITSPLAN

Het plandocument opent in een nieuw tabblad.

Kavel 1

Perceels oppervlakte 4.100 m² Bouwmogelijkheden : Woning max. 1.000 Bijgebouwen max. 100 m²
€ 389.000,- Vrij op naam

Kavel 2

Perceelsoppervlakte ca. 3.865 m² Bouwmogelijkheden : Woning max. 1.000 Bijgebouwen max. 100 m²
€ 389.000,- Vrij op naam

INFORMATIE

Algemene informatie over de kavel en de omgeving
verkocht onder voorbehoud verkocht onder voorbehoud